Dit keer ben ik aan het stoeien gegaan met de Amsterdam acrylverf.
Ik wilde graag weten of dit ook te gebruiken is op vellum.

This time I went to play with the Amsterdam acrylic paint.
I wanted to know if this can also be used on vellum.

Aan de slag met Amsterdam acrylverf en vellum

Ik heb een pasje gepakt (kan een verlopen boekenbon of een verlopen spaarkaart zijn) en heb daarop een klein beetje verf gedaan.
Dit ben ik op het vellum gaan uitsmeren.
Met diverse kleuren heb ik dit gedaan. Je kunt zien dat de kleuren goed met elkaar mengen.
Om het sneller te drogen heb ik de heattool gepakt.
Ondertussen heb ik mijn stempels en inkt gepakt en ben 3 woorden met witte inkt gaan stempelen.
Helaas is het resultaat op de foto niet goed zichtbaar.

I took a pass (can be an expired book receipt or an expired savings card) and did a little bit of paint on it.
I started to spread this on the vellum.
I did this with various colors. You can see that the colors mix well with each other.
To dry it faster, I took the hot dog.
In the meantime I took my stamps and ink and stamped 3 words with white ink.
Unfortunately, the result on the photo is not clearly visible.

Aan de slag met Amsterdam acrylverf en vellum

Maar ik heb de smaak te pakken gekregen en ga hier nog veel meer meedoen.

But I got the taste and I'm going to participate a lot more.

Wilt u ook aan de slag met Amsterdam acrylverf kijk goed of de verf transparant, halfdekkend of dekkend is.
Dit kun je zien aan de vierkantjes die op de tube staan.
Een open vierkantje is transparant, een vierkantje helemaal zwart is dekkend, een vierkantje half open en half zwart is halfdekkend.
Dit is belangrijke om in je achterhoofd te houden, want als je begint met een transparante verf begint en je gaat er met een dekkende kleur er over zie je de andere kleur niet meer.
Zelf ben ik daarom begonnen zoals hierboven met het uitproberen en ontdekken van de verf.
Hoop dat u er niet zoveel plezier beleefd aan deze verf als ik.

If you want to get started with Amsterdam acrylic paint, check whether the paint is transparent, semi-opaque or opaque.
You can see this from the squares on the tube.
An open square is transparent, a square completely black is opaque, a square half open and half black is semi-opaque.
This is important to keep in mind, because when you start with a transparent paint begins and you go with a opaque color over it you can not see the other color.
I myself therefore started as above with trying and discovering the paint.
Hope you do not enjoy this paint as much as I do.

Bertina